Wij adviseren u graag

Aanplanten, snoeien, boomveiligheid, verwijdering, en het oplossen van stormschade

Vanaf de winter in 2009 zijn wij ons in de winterperiode gaan specialiseren in de gladheidsbestrijding én het oplossen van calamiteiten langs de weg. Samen sta je sterk! Is ook zeker voor de winter van toepassing! Samen met de firma Nierop en loonbedrijf Vermaire vormen wij een juist team wat zowel op het gebied van de gladheidsbestrijding als de calamiteitenzorg 24-uur per dag inzetbaar is.

Boomonderhoud

Het snoeien van bomen is één van de belangrijkste taken van een boomverzorger: wij moeten er voor zorgen dat de pas aangeplante jonge bomen kunnen uitgroeien tot mooie, veilige, grote bomen. In de eerste jaren na aanplant is het belangrijk om de kroon van de boom regelmatig (liefst jaarlijks) door te snoeien. In vaktermen heet dit ‘begeleidingssnoei’. Van mijn oude leermeester leerde ik de kreet “kom vaak, kijk goed, doe weinig.” En zo is het ook! Door vaak te komen en goed te kijken zijn toekomstige probleemtakken tijdig te herkennen en is slechts een kleine ingreep voldoende.

snoeiwerk
boomveiligheid

Boomveiligheid & advies

De conditie van een boom kan door vele factoren worden beïnvloed. Door een verandering in de bodem of een aantasting van zwammen kan de conditie van uw boom achteruit gaan. Hierdoor is ingrijpen soms noodzakelijk. Dit kan variëren van het uitsnoeien van dood hout, het rondom innemen van de hele kroon, of zelfs het kappen van de boom. Door regelmatig de toestand van uw bomen te laten controleren (boomveiligheidscontrole) kunt u tijdig worden geadviseerd over hoe te handelen, en vaak kunnen wij schades voorkomen door problemen vooraf te signaleren.

Bomen kappen / verwijderen

Een boom verwijderen? In principe zullen wij altijd samen met de klant bekijken of er een alternatief is. Misschien is snoeien nog een mogelijkheid om de boom voorlopig veilig te handhaven, of om de overlast te verminderen. Soms is dit helaas niet het geval, dan is verwijderen mogelijk de beste optie

Overlast door stormschade beperken

Ook al was de storm voorspeld, de schade komt vaak onverwacht en u wilt dit liefst snel hersteld hebben! Bij storm zijn wij extra alert en zorgen voor een snelle dienstverlening. U kunt ons 24 uur per dag bellen om direct een afspraak te maken. Wij komen dan zo snel mogelijk om de eerste gevolgen van de storm op te ruimen. Denk hierbij aan bomen die op uw huis zijn gevallen of op een plek liggen waardoor de doorgang is versperd. Vaak kunnen wij snel de acute nood verhelpen, en in de uren die daarop volgen de restanten verder opruimen.

verwijderen

Heb je vragen over onze diensten bel ons dan op 0224 852 583 of mail naar info@tuingroep.com